Abraxas Bint Abu

2003 Grey Straight Egyptian Mare

Abraxas Bint Abu Abraxas Abu Hilal ET Crown Prince The Egyptian Prince
RDM Maar Hala
AH Abraxas El Hilal
Royal Gemm
Abraxas Halamaa ET Crown Prince The Egyptian Prince
RDM Maar Hala
BA Halamet El Halimaar
Bint Bint Hamamaa